Cliëntenraad van Zorghuys

De cliëntenraad bestaat uit familieleden en mantelzorgers van bewoners van Zorghuys. Vanuit hun betrokkenheid bij Zorghuys houden de leden van de cliëntenraad het reilen en zeilen van de organisatie nauwlettend in het oog. Ze laten hun stem gelden en komen op voor de belangen van de cliënten. Ze luisteren naar wensen en ideeën en stellen deze aan de orde. Gevraagd, maar ook ongevraagd, adviseert de cliëntenraad de Raad van Bestuur over onderwerpen die belangrijk zijn voor bewoners van Zorghuys.

Wie vormen de Cliëntenraad:
  • Jan Suijkerbuik
  • Jan Goossen
  • Jan Gorissen

Contact met de cliëntenraad

E-mail:
Clientenraad@Zorghuys.nl

Post:
Cliëntenraad van Zorghuys
Van Glymesstraat 30
4651 LM Steenbergen