Zorghuys heeft keurmerk in de Zorg.

 

 

 

Een keurmerk van Perspekt is een aantoonbare erkenning van de kwaliteitsstatus  van de organisatie of professional. Deze erkenning wordt door zowel interne als externe betrokkenen gewaardeerd. Stakeholders, waaronder brancheverenigingen, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars, erkennen de Perspekt keurmerken als instrument om die kwaliteitsstatus te duiden.

 

Perspekt is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het PREZO VV&T zilveren en gouden keurmerk in de zorg onder registratienummer C566. Deze accreditatie geeft aan dat Perspekt, naar internationale maatstaven, deskundig is en onafhankelijk en onpartijdig werkt.

Met een Perspekt keurmerk toont een organisatie of professional, conform branchespecifieke eisen, verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden en een verantwoord ondernemer te zijn die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en duurzaam aan verbetering en borging van resultaten werkt.

Daarnaast geldt dat cliënten van organisaties en professionals met een PREZO keurmerk blijkens landelijke indicatorenuitkomsten (meer dan) gemiddeld tevreden zijn. Zonder tevreden cliënten geen PREZO keurmerk!

Perspekt voert audits uit in het kader van het PREZO keurmerk. Het PREZO keurmerk bestaat voor verpleging, verzorging en thuiszorg, voor hulp bij het huishouden, voor gehandicaptenzorg, voor palliatieve zorg en voor informele zorg. Daarnaast voert Perspekt audits uit voor het keurmerk Jong Dementerenden.

Meer informatie vind u op de website van Perspekt.