U bent niet tevreden, en dan?

Zorgverlening is mensenwerk en dan kan het best eens voorkomen dat u niet tevreden bent over onze zorg-, en dienstverlening en/of over onze medewerker. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Het wordt al gauw gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer, want het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van de zorgverlening.

Als u iets dwarszit, moet u dat vooral laten weten. Vaak kan een gesprek met de teamleider Sandra de Loos of bestuurder Amanda Goudriaan helpen en is het probleem snel opgelost, maar als dat niet zo is, wat dan?

U kunt een beroep doen op de klachtenfunctionaris. Die luistert, denkt mee over een oplossing en wijst de weg als u toch officieel een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie. Voor alle duidelijkheid: de klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus niet in dienst van Zorghuys. En ook goed om te weten: ze is altijd bereikbaar, via telefoon of e-mail. Lees meer over de klachtenfunctionaris.

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Bent u het niet eens met de beperking van vrijheid van de cliënt? Of met onvrijwillige opname of verblijf? Blijf er niet mee zitten. Lees meer over de cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang.

Formulieren welke u kunt gebruiken bij indienen van een klacht:

U heeft een klacht intern?
Download het klachten formulier intern

U heeft een klacht over Zorghuys algemeen?
Download het klachten formulier

Wilma Maas