Organisatie

Zorghuys wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

De Zorgbrede Governancecode 2017 dient als leidraad voor het functioneren van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen ziet integraal toe op het functioneren en de beleidsvoering van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is zich bewust van de maatschappelijke rol die Zorghuys heeft. De formele bepalingen en verhoudingen tussen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn statutair geregeld, daarnaast zijn aanvullende afspraken opgenomen in een reglement.

Leden Raad van Bestuur
  • Amanda Goudriaan
  • Erwin Goudriaan
Leden Raad van Commissarissen
  • M.J.D. Nuijten (voorzitter)
  • J.P. van Belzen
  • Mr. E.P.B. ten Brinke